laptopfgeel
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Laatste Wijziging: 29 November, 2019

De actie(s) worden uitgeschreven door SATOS B.V. gevestigd te Lelystad. Op alle actie(s) zijn deze actievoorwaarden van toepassing;

 1. Je kunt deelnemen aan de actie(s) indien je op de aangegeven wijze contact hebt opgenomen met SATOS B.V.;
 2. Persoonsgegevens die gedurende de actie(s) worden verwerkt zullen voldoen aan de huidige AVG wetgeving, en alleen gebruikt worden voor de actie(s) en de daarbij behorende verwerkingen;
 3. Door deel te nemen aan deze actie(s) geef je SATOS B.V. toestemming jouw gegevens te gebruiken voor diverse doeleinden die betrekking hebben op deze actie(s);
 4. Je kunt uiterlijk één keer per persoon deelnemen aan de actie(s);
 5. Het account dient een actief account te zijn, indien wordt geconstateerd dat het account niet actief in gebruik is, dan staat het SATOS B.V. vrij om af te zien van enige prijs uitbetalingen voortvloeiend uit deze of andere actie(s);
 6. Het account dient een minimale volgers groep te hebben van ten minste 100 unieke volgers;
 7. SATOS is niet verantwoordelijk voor enige schade of problemen welke voortkomen uit het plaatsen van een foto;
 8. De duur van de actie(s) worden per actie bepaald;
 9. Alleen meerderjarige met een minimumleeftijd van 18 jaar worden toegelaten tot de actie(s);
 10. Bij twijfel aan leeftijd is SATOS B.V. gemachtigd een kopie-ID van de deelnemer op te vragen;
 11. Alle verstrekte informatie die je verschaft aan SATOS B.V. dient correct en juist te zijn;
 12. SATOS B.V. Garandeert een onpartijdige uitkomst van de actie(s);
 13. Het staat SATOS B.V. te allen tijde vrij om de actie(s) zonder reden van opgave te wijzigen of te stoppen;
 14. Uitslagen zijn niet discutabel;
 15. Prijzen worden uitsluitend uitbetaald in Bitcoin;
 16. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor valuta of andere goederen;
 17. Personeelsleden van SATOS B.V. worden niet toegelaten tot deelneming van deze actie(s);
 18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;

Indien je niet voldoet aan een van de genoemde voorwaarden dan zul je worden uitgesloten van deelneming en of uitbetaling van een van de actie(s). Voor vragen ofwel klachten met betrekking tot de actie(s) of deze actievoorwaarden verzoeken wij je contact op te nemen met SATOS B.V. via info@satos.nl