laptopfgeel
Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste wijziging: 26 Februari, 2020

In ons privacybeleid kun je lezen hoe SATOS gegevens opslaat, welke gegevens dit zijn, waar wij deze voor gebruiken en hoe wij deze beschermen.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze policy zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of een bericht op onze blog. Wij raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt nadrukkelijk aan ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Bij SATOS is het van groot belang dat er nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze gegevens worden bij SATOS vanzelfsprekend nauwgezet beveiligd. Daarbij hanteren wij de privacywetgeving. Dat houd voor SATOS in dat wij;

 • Verstaanbaar aangeven voor welke bestemming wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van onze privacy policy;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tot zover SATOS is gemachtigd en het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van SATOS

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Je gegevens

Wij zullen persoons- of transactie gegevens buiten onze dienstverleners om nooit verstrekken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn of worden door een gerichte vordering van justitie in verband met fraudegevallen of andere misdrijven, of wanneer SATOS een vermoeden heeft van fraude. In het geval dat er bij SATOS een vermoeden van fraude, diefstal, witwassen en of terrorisme financiering ontstaat zal SATOS enkel gegevens verstrekken om te verifiëren dat de betreffende klant digitale valuta probeert aan te kopen bij SATOS. Wij zullen niet meewerken aan het ongericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens. SATOS zal altijd om een gegronde reden vragen.

In het geval van verdenking bij fraude, diefstal, witwassen en of terrorismefinanciering kan SATOS zich beroepen op het gerechtvaardigd belang. SATOS zal indien er verdenkingen zijn van voorgenoemde illegale activiteiten, alle belangen voor SATOS, haar klanten en de algemene veiligheid afwegen. In dat geval zal SATOS naar eigen inzicht overgaan tot het melden van de verdachte activiteiten en de daarbij gekoppelde persoonsgegevens, en naar eigen inzicht deze persoonsgegevens mogelijk verstrekken aan een of meerdere organisaties zoals bijvoorbeeld; de bank die gekoppeld is aan het rekeningnummer waarmee cryptocurrencies worden gekocht en of verkocht, Justitie, Politie en mogelijke andere overheidsorganisaties.

SATOS is wettelijk verplicht een administratie met klantinformatie bij te houden. Dit ten behoeve van onze compliance procedures en om relaties te adviseren en assisteren bij de aan- en verkoop van cryptovaluta. Wij beheren de volgende gegevens van onze relaties:

Naar aanleiding van de diensten en mogelijkheden die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens en data van jouw verwerken en of beheren;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SATOS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen of linksonder op deze pagina klikken op “cookie settings”.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens kunnen wij mogelijke van jou verwerken?

Reguliere Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Leeftijd;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • IBAN & overige bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
 • Telefoonnummer;
 • Locatie gegevens;
 • Datum en tijdstip van orders en transacties
 • Cryptovaluta adres en transactie ID;
 • Verificatie gegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige administratieve gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Biometrische gegevens
  • Beeldopnames (Video);
  • Geluidsopnames;
  • Gezichtsafbeeldingen;
  • Selfie ID.

Documentatie

 • Kopieën van Identificatiebewijzen;
 • Proof of wealth;
 • Bank afschriften;
 • Proof of Residence;
 • Overige documenten.

Verzamelen van gegevens die derden ons aanleveren

SATOS heeft de mogelijkheid om uit privé of openbare bronnen informatie over jou te verzamelen en deze op te slaan. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om te verifiëren dat een identiteitsbewijs niet gestolen is.

Doeleinden

Wij verwerken een aantal van jouw gegevens in verband met een aantal doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden orders te plaatsen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om jouw order te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om de veiligheid van jou en alle partijen die betrokken zijn bij aan en verkopen via SATOS te waarborgen;
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat wij jou kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening daar waar nodig te kunnen verbeteren;
 • Om jou vragen of klachten in behandeling te nemen en je te woord kunnen staan via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren;
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die voor SATOS gelden;
 • Om via ons communicatieportaal ‘intercom’ met je te kunnen communiceren;
 • Om met jou te communiceren gedurende het sollicitatieproces en tot een beperkte tijd na deze sollicitatie zodat hier een talentpool uit gegenereerd kan worden.

Jouw persoonsgegevens zijn in veilige handen

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van encryptie en locatie gebonden toegang. Tevens hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht getekend en hebben we van alle werknemers een verklaring omtrent gedrag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in beheer. We hanteren deze interne regels omdat het voor zowel jou als onszelf zeer belangrijk is om jouw persoonsgegevens in een veilige omgeving te verwerken.

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. SATOS hanteert een bewaartermijn van tot 7 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor gegevens die wij langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting. Dit betekent dat wij onze administratie minimaal 7 jaar lang moeten bewaren. Naast onze administratie bewaart SATOS ook persoonsgegevens die er voor zorgen dat voldaan kan worden aan de identificatieplicht die ervoor zorgt dat opsporingsdiensten verdachte zaken uit kunnen zoeken. SATOS bewaart deze gegevens tot 5 jaar na de laatste dienstverlening. Verder slaat SATOS data op betreffende je financiële situatie in verband met de Wet ter voorkoming van Witwassen Terrorismefinanciering (Wwft).

Dit beleidsplan is voor onbeperkte tijd van kracht en zal daar waar nodig aangepast worden. Bovenaan dit beleidsplan kan je zien wanneer de laatste wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bij SATOS hebben enkel de medewerkers die toegang tot bepaalde gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een functie toegang tot deze gegevens. De gegevens zijn beveiligd door middel van maar niet beperkt tot -encryptie en/of hashing. Ook worden alle medewerkers getraind en regelmatig gecontroleerd op het benodigde kennisniveau voor het juist omgaan met deze gegevens.

Indien je een vraag hebt over de bewaartermijnen of opslag van gegevens door SATOS, dan kun je per e-mail, telefoon of chat contact met ons opnemen.

Minderjarigen

Indien je minderjarig bent (tot 18 jaar) heb je ouderlijke toestemming nodig om gebruik te maken van onze diensten.

Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelt SATOS persoonsgegevens van sollicitanten. In de eerste plaats via de sollicitatiebrieven en cv’s, maar het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt ook op andere manieren. Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aanwezige personen bijvoorbeeld aantekeningen maken van de antwoorden die een sollicitant geeft, het verloop van het gesprek en de indruk die zij van diegene krijgen. Tot slot kunnen een screening en een assessment deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat SATOS zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. In een ander geval zal dit gecommuniceerd worden aan de sollicitant.

Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk. De sollicitant zal hiervoor om toestemming worden gevraagd.

Persoonsgegeven delen

SATOS verstrekt (persoons)gegevens aan derden om zo haar taken tot uitvoer te brengen. Zonder deze partijen kunnen wij jou ook niet optimaal van dienst zijn. SATOS zal haar dienstverleners alleen toestemming verlenen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. SATOS verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan onder andere de volgende partijen:

 • IT-dienstverleners;
 • E-mail hosting;
 • Communicatieve partijen
 • Cloud-computing;
 • Payment service providers;
 • Marketing partners
 • Cryptocurrency financial services;
 • Partijen die onze reviews verzamelen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • De website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Je rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via legal@satos.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

In het geval dat je op een discrete wijze contact wenst op te nemen met ons dan kan dat met de FG (Functionaris Gegevensbescherming) n.maas@satos.nl. Hierbij is het goed om te weten dat onze FG een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft en geen persoonsgegevens met andere werknemers of werkgevers van SATOS zal delen tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Nog steeds niet tevreden? Je hebt het recht om zelf contact op te nemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Dit betekend dat

SATOS hierdoor dus verplicht is een kopie van jouw persoonsgegevens en aangeleverde documenten te bewaren. Deze verplichting rust op de grondslag waarbij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie hierboven in het artikel).  Voorts beroept SATOS zich op de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ deze grondslag houd in dat op het moment dat jij een bestelling plaatst bij ons en akkoord gaat met de algemene voorwaarden er een overeenkomst ontstaat tussen jou en SATOS, waarbij het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze overeenkomst die je bent overeengekomen met SATOS.

Wetgeving

Tot op heden zijn cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld Bitcoin aangemerkt als een product met een zeer hoog risicoprofiel. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) stelt dat; op grond van de wettelijke eisen op het gebied van de integere bedrijfsvoering het begaan van strafbare feiten zoals witwassen en/of andere overtredingen adequaat tegen gehouden dienen te worden door bedrijven en zijn of haar werknemers alsmede relaties met cliënten tegen te gaan die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden.

Daarbij is het zo dat SATOS zich conformeert aan de Wwft. Artikel 33 Wwft bepaalt dat een instelling gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie of na het uitvoeren van de desbetreffende transactie moet bewaren. Hier moet worden gedacht aan identificatiepapieren, gespreksnotities, risicobeoordelingen, etc. Het doel van deze bewaarplicht is om (toezicht)autoriteiten inzicht te geven in de activiteiten van de cliënt. Een instelling dient (ongebruikelijke) transactiegegevens deugdelijk vast te leggen, op te slaan en voor vijf jaar te bewaren zodat de transactie re-construeerbaar is.

Privacy en Cryptovaluta

De meeste digitale valuta transacties zijn publiekelijk inzichtelijk en worden opgeslagen in een blockchain (openbaar grootboek). Hierdoor zijn transacties ook volgbaar. De digitale valuta die je bij ons koopt zijn soms in theorie te herleiden naar SATOS. Echter, de identiteit van de eigenaar kan niet direct worden bepaald. Verder is het zo dat het huidige bankensysteem niet anoniem is. Online aan- of verkopen zijn dus over het algemeen gemakkelijk te herleiden. Kies je er voor cryptovaluta contant aan te kopen of te verkopen, dan brengt dit meer privacy met zich mee. Het is ook slim voor jou om te zorgen dat je alle correspondentie met SATOS via bijvoorbeeld de email veilig bewaard of verwijderd. Indien hackers door bepaalde hyperlinks in de e-mail berichten verstuurd aan jou binnendringen in het systeem van SATOS, dan is SATOS hiervoor en de mogelijke gevolgen daarvan niet aansprakelijk, en leggen wij deze aansprakelijkheid bij jou neer. Vandaar dat het ook heel belangrijk is dat jij met diezelfde zorgvuldigheid omgaat wat betreft gegevens die onderling zijn uitgewisseld tussen SATOS en jou.

Toepasselijk recht

Op deze privacy policy is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.