satos-purple-person
Bitcoin Cash informatiegids

Wat is Bitcoin Cash?

Inmiddels meer dan tien jaar geleden verscheen Bitcoin ten tonele en op het moment van schrijven is het nog immer de grootste en bekendste cryptocurrency op de markt. Het gaat dus goed met Bitcoin, maar het protocol is zeker niet perfect. Het grootste probleem van Bitcoin wordt gevormd door de beperkte schaalbaarheid van het netwerk. Op dit moment kan de Bitcoin blockchain slechts zeven transacties per seconde verwerken. Dat is lang niet genoeg om op wereldwijde schaal als digitale valuta te functioneren.

Een belangrijke reden voor de beperkte schaalbaarheid is de block-grootte die sinds de creatie van de cryptocurrency op 1 MB is blijven hangen. Binnen de community zijn vele felle discussies gevoerd over het al dan niet vergroten van de block-grootte en uiteindelijk is Bitcoin Cash daaruit voortgekomen. Het voornaamste verschil tussen Bitcoin en Bitcoin Cash zit in de block-grootte van laatstgenoemde die momenteel op 32 MB ligt. Daarmee kan de blockchain van Bitcoin Cash op dit moment 116 transacties per seconde verwerken. Nog steeds niet genoeg, maar in ieder geval al een stuk meer dan de zeven transacties per seconde van Bitcoin. Als de oplossing zo simpel is, waarom is de block-grootte van de Bitcoin blockchain dan nooit vergroot? De discussie over het wel of niet veranderen van de block-grootte is een interessante en die gaan we in dit artikel zo duidelijk mogelijk proberen uiteen te zetten.

Het voornaamste argument tegen het verhogen van de block-grootte is dat het slechts leidt tot het uitstellen van het probleem. De verhoogde block-grootte van Bitcoin cash betekent dat de blockchain in theorie 32x sneller groeit dan de Bitcoin blockchain die op het moment van schrijven al bijna 200 GB is. Critici menen dat Bitcoin Cash in de problemen komt als de blockchain te groot wordt voor de gemiddelde harde schijf en gebruikers de limiet van 116 transacties per seconde aantikken. Het grootste tegenargument is dan ook dat de oplossing in andere dingen gezocht moet worden.

Waarom zou ik Bitcoin Cash kopen?

Bitcoin Cash (BCH) is één van de meest succesvolle afsplitsingen van Bitcoin en aanhangers beweren dat het verhogen van de block-grootte dé oplossing voor het schaalprobleem van cryptocurrencies is. Op dit moment zorgt de grotere capaciteit van de blocks er in ieder geval voor dat de transactiekosten laag blijven en het netwerk alle transacties kan verwerken. Het wordt interessant om te zien wat er gaat gebeuren als de volledige capaciteit van de blocks voor langere tijd benut gaat worden. En, ga jij Bitcoin Cash kopen?

Wie heeft Bitcoin Cash bedacht?

De stijgende transactiekosten op het Bitcoin-netwerk leidde er in de zomer van 2017 toe dat een deel van de Bitcoin community, waaronder Roger Ver, zich wilde afscheiden van Bitcoin. De groep was van mening dat de voorgestelde verbeteringen voor het Bitcoin-protocol ertoe zouden leiden dat Bitcoin meer als een digitale investering dan een digitale valuta zou gaan functioneren. Ze waren niet tevreden met het voorstel om SegWit te implementeren en opteerden voor een splitsing (hard fork) waar Bitcoin Cash uit is voortgekomen. Het belangrijkste onderdeel van de afsplitsing was het verhogen van de block-grootte van 1 MB naar 8 MB.

Wat is de geschiedenis van Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash is ontstaan als een afsplitsing van Bitcoin en is daarmee een interessante uiting van het politieke aspect dat inherent is aan decentrale cryptocurrencies. Het zijn open netwerken en iedereen kan een voorstel tot het wijzigen van het protocol indienen. Mochten de wijzigingen niet door een meerderheid worden aangenomen, dan kun je altijd met een kleine groep gelijkgestemden verdergaan. Dit is wat men bedoelt met de uitspraak dat cryptocurrencies de democratisering van het concept geld zijn.

Vanaf het begin van de Bitcoin blockchain in 2009, opereerde het protocol met een gemeenschappelijke set van regels. Dit duurde uiteindelijk tot de zomer van 2017, waarna een deel van de Bitcoin-gemeenschap hun ontevredenheid over de ontwikkeling van de digitale valuta uitte en een alternatieve route voorstelde. De voorgestelde aanpassingen bevatten onder andere een verhoging van de block-grootte van 1 MB naar 8 MB. Dit stuitte op veel weerstand binnen de Bitcoin-gemeenschap en uiteindelijk heeft dat geleid tot de definitieve afsplitsing van de Bitcoin blockchain.

Het eerste block van de afgesplitste blockchain werd gemined op 1 augustus 2017 en daarmee was Bitcoin Cash geboren. De groep activisten, waaronder investeerders, ondernemers, ontwikkelaars en voornamelijk in China gevestigde miners, stonden aan de basis van deze beweging. In eerste instantie was het idee om de afsplitsing te laten bestaan onder de naam Bitcoin ABC (kort voor Adjustable Blocksize Cap). In juli werd de naam Bitcoin Cash voorgesteld door de invloedrijke mining pool ViaBTC en zo geschiedde. Op 1 augustus 2017 kwam Bitcoin Cash op de markt met een waarde van ongeveer $240, terwijl één Bitcoin op dat moment $2700 waard was. Op 20 december 2017 bereikte de Bitcoin Cash koers zijn hoogtepunt op $4355 en bijna precies een jaar later, op 15 december 2018, zijn ultieme dieptepunt van $75.

In het verloop van 2018 ontstond er onenigheid tussen twee rivaliserende kampen binnen de Bitcoin Cash-gemeenschap. De kampen waren het op fundamentele punten met elkaar oneens en de voorgestelde veranderingen aan het protocol zorgden ervoor dat beide versies niet met elkaar verenigbaar waren. Dit resulteerde erin dat iets meer dan een jaar na het ontstaan van Bitcoin Cash, de cryptocurrency opsplitste in twee verschillende currencies.

De ene versie wordt Bitcoin ABC genoemd en wordt ondersteund door de controversiële Roger Ver en Wu Jihan (mede-oprichter van Bitmain, een producent van mininghardware). De belangrijkste aanpassing in deze versie van het protocol is de ondersteuning van een vorm van smart contracts, waarmee bepaalde condities aan transacties gehangen kunnen worden. Verder wilde Bitcoin ABC de block-grootte voorlopig op 32 MB houden. De andere versie staat bekend als Bitcoin SV (kort voor Satoshi’s Vision) en wordt geleid door Craig Wright; de man die claimt achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto te zitten. Volgens Wright moet Bitcoin Cash de focus houden op de primaire functie als betaalmiddel. De ondersteuning van smart contracts wordt door Bitcoin SV dan ook achterwege gelaten. In plaats daarvan heeft Wright een verhoging van de block-grootte naar 128 MB per block voorgesteld. Op 3 januari 2019 werd Bitcoin SV de eerste publieke blockchain waarop een block van meer dan 100 MB werd gemined. Grappig genoeg vond dit ongeveer op hetzelfde moment plaats als het tienjarig jubileum van het eerste block van de Bitcoin blockchain.

Hoe werkt Bitcoin Cash?

Zoals besproken is Bitcoin Cash een afsplitsing van Bitcoin. De broncode van de digitale munt is een kopie van de Bitcoin-broncode, met enkele wijzigingen op cruciale punten. Het voornaamste verschil is dat de block-grootte van Bitcoin Cash 32 MB is ten opzichte van 1 MB bij Bitcoin. Dit betekent dat er een stuk meer transacties in één block gestopt kunnen worden en de Bitcoin Cash blockchain in theorie een hoger aantal transacties per seconde kan verwerken.

Een ander interessant verschil tussen de werking van Bitcoin Cash en Bitcoin zit in de verandering van de moeilijkheidsgraad van het minen van de digitale munt. Op de Bitcoin Cash blockchain wordt er na iedere 144 blocks gekeken hoe lang het duurde om deze te produceren. In theorie zou het produceren van 144 blocks exact 24 uur moeten duren. Als het minder dan 24 uur heeft gekost, dan gaat de moeilijkheidsgraad omhoog en andersom. Bij de Bitcoin blockchain wordt er iedere twee weken gekeken naar de afstelling van de moeilijkheidsgraad voor het produceren van nieuwe blocks. De moeilijkheidsgraad voor het minen van Bitcoin Cash is op de korte termijn dus flexibeler dan die van Bitcoin.

Welk probleem lost Bitcoin Cash op?

Bitcoin Cash is bedacht als dé oplossing voor het schaalbaarheidsprobleem van Bitcoin. Volgens de meerderheid binnen de Bitcoin-gemeenschap is het verhogen van de block-grootte op de lange termijn niet de juiste oplossing voor het oplossen van het schaalbaarheidsprobleem. De bedenkers en investeerders in Bitcoin Cash denken daar anders over en zien het verhogen van de block-grootte, waardoor er meer transacties in ieder block kunnen, als de ideale manier om op te schalen. Het is een interessante discussie, maar afhankelijk van de grootte van transacties kan de Bitcoin Cash blockchain op dit moment ongeveer 130 transacties per seconde verwerken.

Wat zijn de voor- en nadelen van Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash is ontworpen als de snellere variant van Bitcoin en volgens bedenker Roger Ver de betere vertegenwoordiging van de originele visie van Satoshi Nakamoto. Het grote voordeel van de munt is dat er in theorie een stuk meer transacties per seconde op verwerkt kunnen worden dan op de Bitcoin blockchain. Simpelweg omdat de blocks meer capaciteit hebben om de transacties te verwerken. Het nadeel hiervan is dat de blockchain in theorie een stuk groter wordt dan die van Bitcoin. In de praktijk ligt de waarheid ergens in het midden. Omdat de volledige capaciteit van de Bitcoin Cash blocks niet wordt benut, is de blockchain kleiner dan die van Bitcoin, maar ook het aantal transacties ligt een stuk lager.

Er valt wat te zeggen voor het vergroten van de blocks omdat de Bitcoin blockchain het vaak lastig heeft op de momenten dat er veel transacties over het netwerk gaan. Als de blocks vol lopen gaan de transactiekosten omhoog en duurt het ook nog eens lang voordat je transactie verwerkt is. Met het verhogen van de capaciteit van de blocks kan dit probleem worden voorkomen.

Er zijn echter een aantal argumenten tegen het verhogen van de block-grootte. Het voornaamste tegenargument is dat het uiteindelijk tot centralisatie van het netwerk zal leiden. Bij volledig gevulde blokken zou de Bitcoin Cash blockchain op dit moment 32 keer sneller groeien dan de Bitcoin blockchain. De Bitcoin blockchain is op dit moment ongeveer 250 GB groot en dus niet zomaar gedownload. Als deze nog 32 keer groter zou zijn dan hebben we het over een blockchain van 8 TB; probeer die nog maar eens te downloaden. Volgens tegenstanders van Bitcoin Cash moet de oplossing dan ook niet gezocht worden in het vergroten van de blocks, maar in het efficiënter benutten van de blockchain. Terwijl aanhangers van Bitcoin Cash van mening zijn dat het vergroten van de blocks de andere oplossingen voor het schaalbarheidsprobleem overbodig maken.

Wat maakt Bitcoin Cash uniek?

Bitcoin Cash is een afsplitsing van Bitcoin en in die zin niet uniek te noemen. Het protocol verschilt echter op enkele cruciale punten en vooral in de visie over hoe het schaalprobleem opgelost moet worden. Waar andere cryptocurrencies vooral gefocust zijn op het vinden van manieren om de blockchain efficiënter te benutten, ligt de oplossing volgens Bitcoin Cash aanhangers simpelweg in het vergroten van de blocks. De tijd zal ons leren welke van de twee kampen uiteindelijk gelijk gaat krijgen.